ยินดีต้อนรับ

ศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง COVID-19 โรงเรียนสิริรัตนาธร (Sirirattanathorn Distance Learning During COVID-19 Center : Srt DLC) ให้บริการการประสานงาน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการศึกษาทางไกลแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสิริรัตนาธร

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสิริรัตนาธร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Airกรณีที่นักเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน สามารถลงทะเบียนรับซิมการ์ดจาก AIS พร้อมอินเตอร์เน็ตสำหรับดู Youtube ช่อง DLTV ได้ฟรี 3 เดือน คลิกที่นี่

การใช้งาน Platform สำหรับการเรียนในระบบ Online

นักเรียนทุกคนจะได้รับ Email ของโรงเรียนสิริรัตนาธรโดยเข้าดูได้จาก http://srt.ac.th/mail

ตารางเรียน Online

เรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom และ Google Meet

ดาวน์โหลดสำหรับ

เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

สำหรับนักเรียน

การประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

หากพบปัญหาการใช้งาน เช่น ไม่สามารถเข้าระบบ Email ได้ ลืมรหัสผ่าน และปัญหาอื่น ๆ แจ้งได้ที่นี่ และจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง